Vad är nytt på Studio 32?

Artiklar i Bohusläningen

Bohusläningen besökte oss i samband med vår öppna repetiton i torsdags, den 14 april. Läs artiklarna på bohusläningens hemsida.

Länk till "Teatern skall få oss att skratta och våga"

Länk till "Upplevelse i många delar"