Vad är nytt på Studio 32?

Ny produktionsgrupp

Nu har vi fått ett startdatum till vår produktionsgrupp. Det blir en manusgrupp med David som ledare.

Läs mer