Styrelsen

Styrelsen 2017-2018 består av följande personer:

Eva Ludvigsson - Ordförande
Robin Skenhede  - Vice ordförande
Kent Karlsson - Ordinarie ledamot
Magdalena Nilsson - Ordinarie ledamot
Boris Kozlowski - Ordinarie ledamot
David Skälegård - Ordinarie ledamot
Andreas Eriksson - Ordinarie ledamot

 

   
Maja Blomstrand - Suppleant
Malin Harvey - Suppleant
Maila styrelsen    

 

   
Hans Granqvist - Revisor
Mia Kjell Göransson - Revisor 

 

   
Anna Holm - Valberedning
Liisa Borg - Valberedning
Maila valberedningen