Vad är nytt på Studio 32?

2021 års årsmöte avklarat

Då var årets upplaga av Årsmöte genomfört och den tidigare styrelsen gavs ansvarsfrihet och en ny valdes in. Vi fick en ny ordförande, David Skälegård, som vi önska lycka till i arbetet med att driva föreningen framåt. För att se hela styrelsens sammansättning kan du klicka här.