Andra poster

Efter årsskiftet 2010/2011 flyttades barn och ungdomsverksamheten på Studio 32 till Kulturskolan. De använder fortfarande lokalerna på Kungsgatan 32, men kommunen sköter det administrativa.

Några personer i föreningen har specifika ansvarsposter.

Anders Göransson Teknink
Anna Holm Kontakt med ATR
Boris Kozlowski Kontakt med ATR, Trivsel för föreningen
Per Blomstrand Webmaster
David Skälegård Medlemshanterare