studio32.nu

Styrelsen

Styrelsen 2017-2018 består av följande personer:

Eva Ludvigsson - Ordförande
Robin Skenhede  - Vice ordförande
Kent Karlsson - Ordinarie ledamot
Magdalena Nilsson - Ordinarie ledamot
Boris Kozlowski - Ordinarie ledamot
David Skälegård - Ordinarie ledamot
Andreas Eriksson - Ordinarie ledamot

 

Maja Blomstrand - Suppleant
Malin Harvey - Suppleant
Maila styrelsen

 

Hans Granqvist - Revisor
Mia Kjell Göransson - Revisor 

 

Anna Holm - Valberedning
Liisa Borg - Valberedning
Maila valberedningen